Co vám mohu nabídnout


Překlady španělštiny

 • technické: strojírenství, energetika včetně jaderné energetiky, slévárenství, doprava, elektrotechnika, automobilový průmysl, metalurgie atd.
 • obchodní: obchodní smlouvy, zápisy z jednání, výpisy atd.
 • ekonomie, účetnictví
 • a jiné, např. potravinářství, zemědělství, kosmetický průmysl

Tlumočení španělštiny

 • konsekutivní i simultánní
 • firemní jednání obchodního i technického charakteru přímo na místě dle potřeb zákazníka (problematika technologie výroby, strojového vybavení, zavádění nových strojů do provozu,…), společenské akce, průvodcovství, kulturní památky apod.

Ceny

Překlad ze španělštiny do češtinyod 200,00 - 220,00 Kč/NS
Překlad z češtiny do španělštinyod 220,00 - 250,00 Kč/NS
Tlumočeníod 350,- Kč/hod. po celé ČR i v zahraničí
- celodenní tlumočení dle dohody

Pozn. Předběžnou kalkulaci k odsouhlasení Vám vystavím s ohledem na odbornost textu, event. dle rozsahu zakázky.

Minimální fakturovaný rozsah je 0,5 normostrany (NS) 1 NS = 1800 znaků včetně mezer.


Moje zkušenosti a praxe

 • dlouhodobé pobyty ve španělsky mluvících zemích a 4 roky na Zastupitelských úřadech v ČR (Costa Rica, Venezuela)
 • 7 let obchodní referent ZO se zeměmi Latinské Ameriky
 • od roku 2001 tlumočím a překládám na ŽL, soukromě či pod hlavičkou překladatelských a tlumočnických agentur

Podmínky spolupráce

 • pracuji na živnostenský list
 • překlady dodávám v elektronické formě nebo jako kvalitní výtisk poštou či osobně
 • cena a dodací podmínky budou vždy předem přesně dohodnuty formou potvrzené objednávky
 • možnost individuálního přístupu dle potřeb zákazníka a momentálních možností překladatele

Dodací lhůty

 • denní norma na 1 celý pracovní den je cca 6 NS (1 normostrana (NS) = 1800 znaků včetně mezer)
 • expresní překlady dle dohody

Renáta Pličková
tel. 777 159 514
email:
email@prekladyrenata.cz